Protáhování střední a zadní části deltového svalu

Protahování střední a především zadní části deltového svalu spočívá v tahu lokte k protilehlému rameni. Postavte se do základního postoje s chodidly umístěnými na šíři ramen. Levou rukou uchopte pravou paži v oblasti lokte a pomalu ji přitahujte přes střed těla k levému rameni. Nezvedejte přitom ramena. Poté cvik zopakujte i na opačnou stranu.

Protahování prsních svalů

Postavte se pravým bokem k žebřinám nebo k rámu dveří. Dlaní pravé ruky se ve výši hlavy opřete  o okravojou část dveří. Pravou nohou lehce nakročte vpřed a položte na ni levou ruku. Nyní provádějte pomalou rotaci trupu směrem od žebřin. Na dvě tři vteřiny setrvejte a poté stejným způsobem protáhněte i opačnou stranu těla. Nezapomínejte dýchat.

Důležitost strečinku

Dříve než se vrhneme na jednotlivé partie a příslušné cviky, je třeba se alespoň v krátkosti zmínit o důležitosti strečninku. Jak by měl vypadat?

Vždy byste ho měli provádět na začátku cvičení po důkladném zahřátí (například po desetiminutovém běhu nebo jízdě na rotopedu) a také na závěr tréninku. Jednotlivé protahovací cviky můžete zařadit i o pauzách mezi sériemi. I když se často jedná o nejméně oblíbenou část tréninku, její význam je nesporný. Proč? Zde je několik důvodů:

1) Prohlubuje pohybové vnímaní

2) Snižuje nebezpečí vzniku úrazů vlivem nedostatečného zahřátí a protažení

3) Snižuje pravděpodobnost onemocnění páteře

4) Snižuje svalové napětí

5) Zvyšuje rozsah pohybu a celkovou flexibilitu

6) Umožní jednotlivým svalům lepší a rychlejší regeneraci

7) Může přispět k tělesné a duševní relaxaci sportovce

Strečink vám ale pomůže pouze tehdy, pokud ho budete provádět správnou technikou. K tomu, abyste na sobě pozorovaly výsledky, musíte ho zařadit jako pravidelnou součást tréninku. Samotné protahování by pak mělo probíhat pozvolna, pomalu a s dostatečně dlouhou výdrží v každé pozici. Přibližně patnáct až dvacet sekund. Během strečinku nezapomínejte pravidelně dýchat.