Protahování zadní části stehen, hýždí a lýtek

Základní pozice je vsedě s napnutýma nohama. Špičky jsou ve flexi. Spolu s výdechem provádějte plynulý předklon hlavy ke kolenům. Pohyb zastavte v okamžiku, kdy ucítíte silnější tah v zadní části stehen, který by nikdy neměl přejít v bolest. K protažení lze využít i dopomoc partnera.